Paslaugų kainos

 
SOCIALINĖS GLOBOS  KAINA 2016 M.

Vadovaujantis 2015 m. lapkričio 17 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos raštu Nr. (14.4.-32) SD-7286 "Dėl socialinės globos kainų 2016 m." nustatyta, kad socialinės globos kaina Kupiškio socialinės globos namuose nuo 2016 m. sausio mėn. 01 d. vienam asmeniui su negalia - 555,00 Eur., o asmeniui su sunkia negalia  - 701,00 Eur. per mėnesį.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-01-04