2024-01-29

Dienos socialinė globa - tau

Kupiškio socialinės globos namai 2019 metais gavo licenciją naujų paslaugų teikimui. Taip globos namuose atsirado nauja paslauga – dienos socialinė globa suaugusiems asmenims su proto ir psichikos negalia. Poreikis šioms paslaugoms yra labai aktualus, kadangi Kupiškio mieste daugiau nėra alternatyvių įstaigų, kurios teiktų tokio pobūdžio paslaugas. Savo veiklos pradžioje dirbome su keturiais tokių paslaugų gavėjais. Poreikiui augant pagal savo įstaigos galimybes padidinome paslaugų gavėjų skaičių iki devynių asmenų. Dienos centro lankytojams teikiamos šios globos paslaugos: maitinimo, bendravimo, užimtumo, laisvalaikio organizavimo, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo.

Dienos centro lankytojų kasdienę veiklą kuruoja socialinis darbuotojas kartu bendradarbiaudamas su kitais komandos nariais: užimtumo specialistais, kineziterapeutu, slaugytoja, individualios priežiūros darbuotoja, paslaugų gavėjų artimaisiais. Globos namuose paslaugų gavėjams įrengtos poilsio – rekreacijos zonos, laikantis dienos socialinės globos normų, taikomų dienos socialinės globos centrams ir kitoms socialinės globos įstaigoms, teikiančioms dienos (trumpalaikę) socialinę globą senyvo amžiaus, suaugusių asmenų ir vaikų su negalia namuose. Paslaugų gavėjų patogumui organizuojamos transporto paslaugos. Lankytojams sudaromos sąlygos atvykti ir parvykti globos namų transportu.

Dienos centro lankytojams sudaromos galimybės turiningai praleisti dieną, dalyvaujant globos namų organizuojamose renginiuose: kasmetinės pyragų, tolerancijos dienos minėjimo akcijos; kalendorinių švenčių minėjimas; dalyvavimas edukacinėse programose, ekskursijose, išvykose. Per šiuos metus stipresnės fizinės sveikatos asmenys lankėsi bendruomeninėse įstaigose (bibliotekose), vyko į kino filmų peržiūras, šiltai ir jaukiai leido laiką kavinėje su draugais. Buvo ir tolimesnių kelionių – du dienos centro lankytojai vyko į Birštone organizuojamą dviračių žygį – aplankė miesto lankytinas vietas.

Dėka šių paslaugų dienos centro lankytojai gali gyventi pilnavertį gyvenimą. Jie lengviau adaptuojasi naujoje socialinėje aplinkoje, gerėja jų emocinė būklė, bendravimo įgūdžiai, socialiniai ryšiai su artimaisiais, integracija į visuomenę. Galime pasidžiaugti puikiu integracijos į visuomenę pavyzdžiu – nuo 2023 m. rugsėjo mėn. viena iš dienos centro lankytojų pradėjo mokytis Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje – pagal socialinių įgūdžių programą kartu su virėjo moduline profesija. Jaučiamas ir paslaugų gavėjų artimųjų dėkingumas. Artimieji, palikdami paslaugų gavėjus dienos centre, daugiau laisvo laiko gali skirti asmeninių poreikių tenkinimui, buities darbų atlikimui. Šių paslaugų dėka gerėja šeimos socialiniai ryšiai, materialinė gerovė – artimieji gali eiti į darbą. Kupiškio socialinės globos namuose teikiama laikino atokvėpio paslauga suaugusiems asmenims su negalia ne mažiau kaip 12 val. per parą, nepertraukiamai 1 mėnesį. Bendra laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 720 val. per metus. Šia paslauga gali pasinaudoti artimieji, norintys pailsėti ilgesnį laiką ar susiplanuoti tolimesnę kelionę. Kupiškio socialinės globos namai vienintelė įstaiga visame rajone, teikianti dienos socialinės globos paslaugas. Džiaugiamės, galėdami paįvairinti dienos centro lankytojų kasdienybę.

Socialinė darbuotoja Vitalija Ažusienienė