Diskusija dėl socialinių paslaugų plėtros

Data

2018 03 23

Įvertinimas
0

Siekiant gerinti įstaigos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, efektyvumą, nuolat
analizuojamos galimybės plėtoti socialines paslaugas, teikti alternatyvias institucinei globai
įvairių formų ir rūšių socialines paslaugas, atitinkančias individualius asmens, šeimos poreikius.
Norint išsiaiškinti bendruomeninių paslaugų poreikį Kupiškio rajone, globos namuose
vyko susitikimas su Kupiškio r. sav. Socialinės paramos skyriaus specialistais, asmenimis, turinčiais
negalią, jų šeimos nariais, tėvais, globėjais. Susitikimo metu asmenis su negalia prižiūrintys ir su
sunkumais susiduriantys artimieji išsakė savo lūkesčius dėl reikalingų paslaugų. Tikslinga būtų
plėtoti laikino atokvėpio paslaugas, kurios suteiktų galimybę šeimos nariams laikinai pailsėti nuo
alinančios savo šeimos narių, kurie turi proto ar psichikos negalią, priežiūros. Taip pat yra
poreikis dienos socialinės globos paslaugoms, kuomet dienai ar kelioms valandoms būtų galima
specialistų priežiūrai palikti savo šeimos narį. Artimiesiems nereikėtų užsidaryti namuose, atsisakyti
darbo, laisvalaikio. Kupiškio rajone šiuo metu tokios paslaugos nėra teikiamos.

Susitikimo dalyviai buvo supažindinti su Kupiškio socialinės globos namuose šiuo
metu teikiamomis paslaugomis, iniciatyvomis, stiprybėmis. Globos namų kapela visus linksmino
atlikdami paruoštus muzikinius kūrinius.