2023-03-01

Ir vėl siautė Šv. Valentinas...

...socialinės globos namų šventinėje diskotekoje vasario 14 dieną.   O kodėl jam nesiausti? Juk į diskoteką atvyko ne tik mūsų gyventojai, bet ir draugai iš Kėdainių ir Skemų socialinės globos namų.  Šventę pradėjo ansamblis ,,Medutis“. Trankiomis dainomis pakėlė žiūrovus šokti. Svečiai taip pat atvyko ne tuščiomis. Visus sužavėjo Kėdainių meno raiškos studijos ,,Vita Brevis“ koncertinė programa, o ypač jos vadovės Ramintos Matulytės-Šilienės pasirodymas.

Po programos prie apskrito stalo darbuotojų komandos dalijosi praktine profesine patirtimi: darbais, iššūkiais, jų sprendimo būdais.

Na, o poros toliau sukosi muzikos garsuose...

Gera sulaukti svečių, susirasti draugą ir pasidalinti širdies šiluma. Metodinių – kultūrinių mainų diena sudarė galimybes ne tik specialistams pasidalinti gerąja patirtimi, bet ir gyventojamspraleisti kultūringai laisvalaikį, įtraukiant kūrybinių, pažinimo, bendravimo įgūdžių plėtojimo formas.

Socialinis darbuotojas Rimgaudas Bražas