Lankymo tvarka

Data

2020 07 31

Įvertinimas
0

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1495 ,,Dėl būtinųjų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ nuostatomis

NUO BIRŽELIO 17 D. LEIDŽIAMAS GYVENTOJŲ LANKYMAS. LANKYTOJAI PRIVALO LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ:

  • Gyventojų lankymas galimas kasdien nuo 10.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 14.00 val. iki 19.00 val.
  • Gyventojai nelankomi nuo 12.00 iki 14.00 val. ir po 19.00 val.
  • Lankytojas, pageidaujantis aplankyti globos namų gyventoją, vizito datą ir laiką derina su socialiniu darbuotoju.
  • Atvykęs į globos namus, lankytojas užpildo epidemiologinę deklaraciją ir pateikia būtiną informaciją.
  • Gyventoją jo kambaryje arba tam skirtoje patalpoje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas suaugęs asmuo.
  • Lankymo trukmė - ne ilgesnė nei 15 min. Lankytojui rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas.
  • Esant tinkamoms oro sąlygoms lankymas vyksta globos namų teritorijoje esančiose erdvėse. 
  • Vizito metu lankytojas privalo laikytis saugaus 1 metro atstumo, neturėti tiesioginio kontakto su gyventoju. Rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, dezinfekuoti rankas.