Mūsų ateinančio laikotarpio misija ir vizija

Data

2020 06 26

Įvertinimas
0
29.jpg

Siekiant gerinti mūsų teikiamų socialinių paslaugų kokybę, įstaigoje diegiama Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS). 

EQUASS sertifikavimo sistema ir EQUASS Assurance ženklas garantuoja aukštą paslaugų teikimo kokybę.

Brėžiame aiškią ir ambicingą mūsų visų įstaigos darbuotojų pastangų šio tikslo link kryptį.

Mūsų misija -mažinti asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų socialinę atskirtį, teikiant bei tobulinant socialinės globos paslaugas, užtikrinančias globos namų gyventojų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir juos tenkinančią gyvenimo kokybę.


Vizija -tapti ir išlikti patrauklia bei keliančia pasitikėjimą įstaiga partneriams ir šalies gyventojams savo teikiamomis Europos Sąjungos ir vietos standartus atitinkančiomis paslaugomis.