2023-01-13

Pilietinė akcija „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Uždegėme vienybės, atminimo ir pergalės žvakutes kiekviename socialinės globos namų lange.