>
2021-12-30

Socialinė atsakomybė mūsų įstaigoje

Diegdami Europos socialinių paslaugų kokybėsstandartą (EQUASS), įstaigoje peržiūrėjome ir sukūrėmė daug papildomų dokumentų ir tvarkų. Viena iš naujovių – Kupiškio socialinės globos namų socialinės atsakomybės politika. Nors iki šiol dėmesį skyrėme aplinkosaugai, santykiams su darbuotojais, visuomene, tačiau suformavus mūsų socialinės atsakomybės tikslus tapome atviresni nuomonėms, pasiūlymams, susijusiems su paslaugų tobulinimu, skaidrumu ir atsakomybe.

Pristatant metinius veiklos rezultatus darbuotojams ir paslaugų gavėjams susirinkimų metu bei artimuosius informuojant telefonu, jie buvo skatinami teikti klausimus ir pasiūlymus susijusius su paslaugų kokybės gerinimu. Pateikti pasiūlymai fiksuojami, aptariami ir įtraukiami į metinį veiklos planą, individualius socialinius globos planus. Esant galimybėms  siekiama juos įgyvendinti. Siekiant, kad paslaugų gavėjų ir jų artimųjų nuomonės būtų išgirstos, kiekviename korpuse buvo įrengtos skundų ir pasiūlymų dėžutės. Individualių ir grupinių susirinkimų metu paslaugų gavėjams yra nuolat primenama, kad gali teikti pasiūlymus, pageidavimus. Naujovė, kurią per pastaruosius metus pradėjome taikyti įstaigoje yra ne tik siekimas atsižvelgti į paslaugų gavėjų, jų artimųjų ir darbuotojų nuomones, bet ir pateiktų pasiūlymų bei pageidavimų įgyvendinimo vertinimas.

 Atsižvelgiant į darbuotojų ir paslaugų gavėjų siūlymus taupyti elektros energiją, visoje teritorijoje buvo įrengtos elektros energiją  taupančios LED lemputės. Kiekvienais metais mes dalyvaujame gamtą tausojančiose akcijose, tačiau suformavus socialinės atsakomybės politikos tikslus, mes tai pradėjome daryti sistemingai. Kiekvienai akcijai paminėti organizuojame renginius: „Diena be automobilio“, „Darom“, „Diena be tabako“. Renginiuose dalyvauja ne tik darbuotojai ir paslaugų gavėjai, bet ir partneriai. Mūsų socialinės globos namuose sudaromos sąlygos rūpintis benamiais gyvūnais. Jau ne pirmi metai mūsų įstaigoje puoselėjama tradicija dalyvauti  akcijoje „Pyragų diena“. Paslaugų gavėjai kartu su darbuotojais kepa pyragus. Akcijos metu surinktos lėšos skiriamos gyvūnų globa užsiimančiai „Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijai“.

Esame įsikūrę gamtos apsuptyje, todėl paslaugų gavėjai pajuto poreikį rūpintis gyvūnais, kurie gyvena globos namų teritorijoje. Paslaugų gavėjų iniciatyva mūsų globos namuose buvo pastatytas benamėms katėms namelis. Kartu su darbuotojais jie kasdien neša maistą katėms. Paslaugų gavėjams išėjus pasivaikščioti, gyvūnėliai juos visur lydi, džiaugiasi žmonių artumu. Tai suteikia emocinį stabilumą mūsų klientams.

Socialinė darbuotja Sandra Matuzevičiūtė