2022-11-16

Tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. yra minima tarptautinė tolerancijos diena. Šią dieną yra skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, skirtingų tautybių žmonių, sergančiųjų ir turinčių problemų tolerenciją. Pasaulyje gyvena daugybė skirtingų žmonių grupių – jie skiriasi išorine išvaizda: odos, akių, plaukų spalva bei skirtingu mąstymu. Mes galime nemėgti kai kurių iš jų ir žinoma, kai kurie gali nemėgti ir mūsų.

Tačiau jei visi laikysimės taisyklės, kad skirtumai ne pagrindas nesantaikai, užgauliojimams ar persekiojimams, kiekvienas galėsime jaustis saugiai.

Tolerancija – tai paprasčiausias supratimas, kad visi yra lygūs, kad jie tokie patys žmonės, asmenybės, ir turi vienodas teises kaip ir mes. Toleruoti reiškia suvokti ir pripažinti, kad kitų ypatybių turintis žmogus nėra blogesnis, žemesnis, menkesnis.

Kupiškio socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai taip pat paminėjo šią dieną kurdami „Tolerancijos knygą“. Prisiminėme ką reiškia ši sąvoka, įsigilinome į jos prasmę ir savais žodžiais užrašėme kaip kiekvienas tai suprantame...

Socialiniai darbuotojai