2024-02-15

Vasario 16 dienos minėjimas ir šventinė Valentino diskoteka

Vasario 14 dieną visi skubėjome į svečius pas savo partnerius - Kupiškio Jaunimo centrą, iškilmingai paminėti Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną. Kad būtų linksmiau, pasikvietėme draugus iš Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“, Lavėnų, Skemų, Jotainių socialinės globos namų.

Renginį pradėjome visi drauge sugiedodami Lietuvos himną. Vasario 16-oji – išskirtinė diena mūsų tautai ir valstybei. 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba savo posėdyje paskelbė „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę“.

Žmonės su negalia jaučia poreikį bendrauti, ugdyti pasitikėjimą savimi. Todėl būtina jiems suteikti galimybę bendrauti su kitų socialinės globos namų, kitų įstaigų, organizacijų bendruomenių nariais, skatinti būti aktyviais bei kūrybingais. Mūsų gyventojų nuoširdumą pamatėme šventėje, partnerių iš Jaunimo centro parengtame filme ,,Kas yra Meilė?“.

                 Šventėje pasirodė ansamblis ,,Medutis“. Vadovas Sigitas Malinauskas pakvietė visus į Valentino diskoteką. Diskoteka padėjo vesti ir Jaunimo centro didžėjai. Susirinkusieji šventėje linksminosi iš širdies, o šokių aikštelė tiesiog kilnojosi ir neliko nė vieno sėdinčio ant kėdės svečio.

Sakome Ačiū! visiems buvusiems kartu.

 Socialinis darbuotojas Rimgaudas Bražas