>

EQUASS Assurance kokybės sertifikatas/ dokumentai

Kupiškio socialinės globos namai, siekdami teikti tik aukščiausio lygio socialines paslaugas ir taip visapusiškai patenkinti savo paslaugų gavėjų lūkesčius - diegia  Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą EQUASS Assurance. Šią sistemą sukūrė ir nuolat tobulina  Europos reabilitacijos platforma.


EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.

Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

  • lyderystė  
  • personalas   
  • teisė
  • etika
  • partnerystė
  • dalyvavimas
  • orientacija į asmenį
  • kompleksiškumas
  • orientacija į rezultatus
  • nuolatinis gerinimas

        EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Taip pat sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.

  

Atnaujinimo data: 2024-03-07