Paslaugų kainos

 
SOCIALINĖS GLOBOS  KAINA 2018 M.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. (14.4.-32) SD-6543 "Dėl socialinės globos kainų 2018 m." nustatyta, kad socialinės globos kaina Kupiškio socialinės globos namuose 2018 m. vienam asmeniui su negalia - 587,00 Eur., o asmeniui su sunkia negalia  - 730,00 Eur. per mėnesį.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-04