Paslaugų kainos

 
SOCIALINĖS GLOBOS  KAINA 2019 M.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 26 d. raštu Nr. (14.4.-32) SD-6543 "Dėl socialinės globos kainų 2019 m." nustatyta, kad socialinės globos kaina Kupiškio socialinės globos namuose 2019 m. vienam asmeniui su negalia - 630,00 Eur., o asmeniui su sunkia negalia  - 780,00 Eur. per mėnesį.
 
 
LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS KAINA 2018 M.
 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštu Nr. (14.4.-32) SD-5938  "Dėl socialinės globos paslaugų teikimo". Kupiškio socialinės globos namuose 2018 m. nuo lapkričio 19 d. laikino atokvėpio paslaugos kaina vienam asmeniui - 19,30 Eur.  vienai parai, asmeniui su sunkia negalia  - 24,00 Eur. per parą.
 
 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-14