Gyvenimo aprašymas

Gimimo data: 1951-10-12,  Gimimo vieta: Svėdasai (Anykščių r.)

Mokėsi Svėdasuose, 1970 m. baigė Anykščių Jono Biliūno vidurinę mokyklą. 1970–1972 m. atliko privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje.

1972–1977 m. studijavo Lietuvos veterinarijos akademijoje, įgijo veterinarijos gydytojo išsilavinimą. 1978–1983 m. dirbo Anykščių rajono „Lenino keliu“ kolūkyje (Vaitkūnai) vyriausiuoju veterinarijos gydytoju, 1983–1985 m. buvo šio kolūkio pirmininko (Aleksandro Slavensko) pavaduotojas gamybai.  1985–2007 m. vadovavo didžiausiai Anykščių rajone gyvulininkystės įmonei Sausalaukės kaime – buvo Svėdasų tarpkolūkinės gyvulininkystės įmonės, akcinės bendrovės „Vosinta“ uždarosios akcinės bendrovės „Anykščių Vosinta“ direktorius.

Nuo 1993 m. iki šiol jis yra R. Paltino individualios įmonės (veterinarinė veikla) savininkas.

Nuo 2007 m. dirbo Aknystos pensionate, po įstaigos pertvarkymo nuo 2010 m. – Aknystos socialinės globos namuose, buvo buities sektoriaus vadovas, kiek laiko ėjo šios įstaigos direktoriaus (Arūno Kiaušo) pavaduotojo ūkio reikalams pareigas.

Nuo 2008 m. jis studijavo Mykolo Romerio universiteto Socialinės politikos fakultete socialinį darbą.

Laisvalaikiu medžioja. Vedęs, žmona Milda Paltinienė. Vaikai: Edgaras Paltinas (g. 1975 m.) – policijos pareigūnas, Rūta Paltinaitė ir Agnė Paltinaitė (g. 1982 m.)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21