Veiklos sritys

Kupiškio socialinės globos namai - įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis - užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. 

Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.               

Šiuo metu globos namuose gyvena 135 gyventojai, juos aptarnauja turintys reikiamą profesinę kvalifikaciją  darbuotojai. Kiekvienais metais dalis darbuotojų tobulinasi seminaruose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

 

MŪSŲ MISIJA  - užtikrinti kokybiškas socialines paslaugas globos namuose, teikti socialinę globą, atitinkančią kiekvieno asmens poreikius. Siekiama sukurti gyventojams pilnavertį gyvenimą ir  geras gyvenimo ir užimtumo sąlygas, kad jie jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais. Vadovaujantis artumo namų aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir pagalbos sau principais, stengiamasi padėti gyventojams integruotis į visuomenę.

Įstaigoje teikiamos kultūrinės, religinės, sporto, darbo ir kitos paslaugos, įrengtos tam reikalingos patalpos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-21