Kupiškio socialinės globos namams įteiktas Eurpopos socialinių paslaugų kokybės sertifikatas

Data

2021 12 07

Įvertinimas
1
a0022.JPG

Kupiškio socialinės globos namams įteiktas

Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatas

 

Gruodžio 2 dieną Kupiškio socialinės globos namuose lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė. Ji kartu su VĮ Valakupių reabilitacijos centro Profesinės reabilitacijos skyriaus vadove Natalja Markovskaja įteikė Europos socialinių paslaugų kokybės sertifikatą.

Pasveikinti Socialinės globos namų bendruomenės atvyko Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija.

 

EQUASS įkūnija pagrindines vertybes – orientaciją į paslaugų gavėją, teisių įgyvendinimą, lyderystę bei partnerystę – kuriomis būtina vadovautis kasdieninėje veikloje, siekiant geresnės paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės. EQUASS yra Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema, paplitusi visoje Europoje, kurią sukūrė ir nuolatos tobulina Europos reabilitacijos platforma.

Diegdami EQUASS kokybės standartą įstaigoje peržiūrėjome ir atnaujinome įstaigos misiją ir viziją. Buvo sukurti ir peržiūrėti kiti dokumentai, skirti paslaugų gavėjų kokybei, teisėms, įgalinimui, duomenų konfidencialumui bei personalo darbo sąlygoms užtikrinti. Veiklos rezultatams vertinti atlikome daugybę paslaugų gavėjų ir jų artimųjų, darbuotojų bei partnerių apklausų. Tapome atviresni nuomonėms, pasiūlymams, susijusiems su paslaugų tobulinimu. Kadangi EQUASS kokybės standartas yra dinamiškas ir reikalauja nuolatinio tobulėjimo, greitu laiku numatomi užsibrėžtų veiklų rezultatų vertinimo, naujų planų rengimo darbai.  

 

EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

 

Kupiškio socialinės globos namų bendruomenė didžiuojasi šiuo įstaigos darbo kokybės įvertinimu.

 

Socialinis darbuotojas Rimgaudas Bražas