>

Kupiškio socialinaės globos namų direktoriaus įsakymas dėl valdymo struktūros nustatymo 2023-08-231Nr. V-18 (PDF dokumentas.pdf)

Atnaujinimo data: 2023-11-26