>

Įstaigos misija ir vizija

MŪSŲ MISIJA  - mažinti asmenų, turinčių proto negalią ar psichikos sutrikimų socialinę atskirtį, teikiant bei tobulinant socialinės globos paslaugas, užtikrinančias globos namų gyventojų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime ir juos tenkinančią gyvenimo kokybę.

VIZIJA -tapti ir išlikti patrauklia bei keliančia pasitikėjimą įstaiga partneriams ir šalies gyventojams savo teikiamomis Europos Sąjungos ir vietos standartus atitinkančiomis paslaugomis. 

Siekiame sukurti gyventojams pilnavertį gyvenimą ir  geras gyvenimo ir užimtumo sąlygas, kad jie jaustųsi pilnaverčiais visuomenės nariais. Vadovaujantis artumo namų aplinkai, privatumo, orumo, saviraiškos ir pagalbos sau principais, stengiamasi padėti gyventojams integruotis į visuomenę.

Atnaujinimo data: 2023-11-26