>

Paslaugų kainos

2024 m. Ilgalaikės, trumpalaikės, laikino atokvėpio socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia ‒ 1220,00 Eur, o asmeniui su sunkia negalia ‒ 1400,00 Eur per mėnesį.

2024 m. Dienos socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia ‒ 1200,00 Eur, o asmeniui su sunkia negalia ‒ 1410,00 Eur per mėnesį.

Atnaujinimo data: 2024-03-04